Tàu câu cá ngừ đại dương

T7, 02 / 05 / 2015
Google+ logo Twitter logo ZingMe logo Facebook logo

Chiều dài lớn nhất

LMAX = 24.00

(m)

Chiều rộng tàu

B = 5.40

(m)

Chiều cao nạm

D = 2.80

(m)

Mớn nước

d = 1.85

(m)

Thuyền viên

n = 9

(người)

Trọng tải

DW = 33.8

(Tấn)

Máy chính

Ne = 750

(PS)

Thể tích khoang cá

Vnet = 89.2

(m3)

Bảo quản cá bằng hình thức ướp đá lạnh trong các khoang cá

Được cách nhiệt bằng xốp - gỗ -  composite

TIỆN ÍCH

LichThuyTrieu

VanBanPhapQuy

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

YAHOO SKYPE GMAIL

VIDEO CLIP