THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2015

1. Các nghề tuyển dụng:

TT

 NGHỀ NGHIỆP

SỐ LƯỢNG

1

 Thợ hàn điện trong hầm tàu thủy (Thợ hàn)

20  người

2

 Thợ gò nóng tôn dày từ 4 mm trở lên  (Thợ vỏ tàu thủy)

30  người

3

 Thợ sửa chữa, lắp đặt hệ thống đường ống trong hầm tàu thủy (Thợ ống tàu thủy)

60  người

2. Yêu cầu chung:

- Tuổi đời: Nam từ 18 tuổi đến 40 tuổi.

- Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để làm việc.

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng các nghề Hàn, Vỏ tàu thủy, Ống tàu thủy.

- Có nguyện vọng vào làm việc lâu dài tại Công ty.

- Ưu tiên những lao động đã làm việc có kinh nghiệm tại các Công ty đóng tàu.

3. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn xin vào làm việc ở Công ty.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ của cơ sở y tế có thẩm quyền (từ cấp Quận, Huyện, hoặc tương đương trở lên) và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

- Bản sao Giấy khai sinh

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân

- Bản sao các văn bằn

- Trường hợp người lao động đã có thời gian công tác tại các công ty khác thì cần phải có thêm: Quyết định Chấm dứt hợp đồng lao động, Hợp đồng lao động cuối cùng, mức lương khi chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:   Bắt đầu từ 20/04/2015 đến hết 28/05/2015

5.Địa điểm nộp hồ sơ: Cá nhân tự nộp hồ sơ tại Phòng TCCB-LĐ Công ty.

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng TCCB-LĐ Công ty cổ phần Hoàng Vinh. 

Ngày   19    tháng   08  năm 2014

TIỆN ÍCH

LichThuyTrieu

VanBanPhapQuy

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

YAHOO SKYPE GMAIL

VIDEO CLIP